معرفی شرکت

نام شرکت:

آروین تجارت پژوه آزما (با مسئولیت محدود)

زمینه فعالیت :

  • کروماتوگرافی (HPLC, GC, GC/MS, Portable GC/MS and Accessories)
  • اسپکتروسکوپی (AAS, ICP, NIR, Portable NIR, UV-Vis and Accessories)
  • آب خالص ساز (WPS)

نماینده انحصاری کمپانی های Rigol، RStech، FPI، DiKMA، GIBNIK

درباره شرکت آروین تجارت پژوه آزما:

هسته اصلی شرکت آروین تجارت پژوه آزما از سال 1389 شکل گرفت. هدف اصلی شرکت آروین تجارت پژوه آزما تأمین تمام نیاز های آزمایشگاهی مصرف کنندگان ایرانی می باشد.
در حال حاضر شرکت آروین تجارت پژوه آزما به صورت تخصصی در زمینه کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی، آب خالص ساز و تمام لوازم مصرفی وابسته فعالیت می کند.
دستگاه های ارائه شده توسط شرکت آروین تجارت تولید شده در برترین کمپانی های فعال در این زمینه تولید شده است و قابل رقابت با برند های مطرح می باشند.

اهداف شرکت آروین تجارت پژوه آزما:

  • استفاده از روشهای مدیریت مدرن و ادغام آنها با امکانات پیشرفته جهت ورود به بازار
  • ایجاد شغل برای جوانان ایرانی بوسیله سرمایه گذاری در بازار ایران
  • تربیت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت ملی