تاریخچه

هسته اصلی شرکت آروین تجارت پژوه آزما از سال 1389 شکل گرفت. هدف اصلی شرکت آروین تجارت پژوه آزما تأمین تمام نیاز های آزمایشگاهی مصرف کنندگان ایرانی می باشد.
در حال حاضر شرکت آروین تجارت پژوه آزما به صورت تخصصی در زمینه کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی، آب خالص ساز و تمام تجهیزات وابسته فعالیت می کند.
دستگاه های ارائه شده توسط شرکت آروین تجارت تولید شده در برترین کمپانی های آسیایی است و قابل رقابت با بهترین های جهان می باشد.