توسعه روش HPLC : جنبه های کاربردی افزایش سرعت آنالیز همزمان با حفظ دقت جداسازی

 

 HPLC Method Development: Practical Aspects of Increasing Analysis Speed While Maintaining Separation Resolution

 

توسعه روش HPLC: جنبه های کاربردی افزایش سرعت آنالیز همزمان با حفظ دقت جداسازی

 

یک ترکیب کاربردی از ویژگیهای مطلوب در طراحی ستون باعث جداسازی معمول در نصف زمان بدون از دست دادن دقت در مقایسه با ستون های رایج مورد استفاده می شود. یک ساپورت ریز دانه سیلیکای متخلخل 3.5µm با اسیدیته پایین و کاملا خالص ترکیب با فازهای ثابت سیلان مونومریک و محافظت شده بطور استریکال مبنای نوع ستون جدید را فراهم می کند. این واحد ها وعده قابل توجهی برای ایجاد و توسعه روش های سریع، قوی و قابل باز تولید می دهد. ستونهای با دقت شکل دهی شده و پر شده با ذرات 3.5µm و با یک توزیع محدود در سایز ذرات در برابر انسداد، که معمولا در ستون های پر شده با ذرات قدیمی 3.5µm همراه می باشد، مقاومت میکنند. ستونهای با فاز ثابت کاملا پایدار دمای عملیاتی بالاتری دارند که برای جداسازی های سریع، بخصوص برای ماکرومولکولها مفید می باشد.