یک روش HPLC جدید برای اندازه گیری همزمان کلراید، قندها ، اسیدهای ارگانیک والکل ها در نمونه ای غذایی

A new HPLC method for simultaneously measuring chloride, sugars, organic acids and alcohols in food samples

یک روش HPLCجدید برای اندازه گیری همزمان کلراید، قندها ، اسیدهای ارگانیک والکل ها در نمونه ای غذایی

 

این مقاله یک روش HPLC قابل اعتماد، کارا، سریع و اوریجینال را برای اندازه گیری همزمان و دقیق کلراید در نمونه های حاوی قندها، اسیدهای ارگانیک و الکلها معرفی می کند. جداسازی با استفاده از یک ستون HI-Plex H در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد با H2SO4 (0.005 N) به عنوان فاز متحرک در یک جریان 0.4 ml/min انجام شد. میزان پخش شوندگی ستون توسط دتکتور RI سنجیده شد. یک پاسخ خطی بر روی غلظت NaCl به میزان 0.25-2.5 g/l  و 5-40 g/l به دست آمد. دقت و صحت روش آنالیتیکال در حین آزمایش بهتر از +- 10% بود. بررسی مکانیزم شناسایی (detection) با استفاده از کلراید و سدیم نشان داد که این روش می تواند برای تعیین غلظت کل نمک های کلراید در حالت سوسپانسیون استفاده شود. این روش به طور موفقیت آمیزی برای ۱۵ نمونه محصولات غذایی تجاری استفاده شد و محتوای نمک به دست آمده از این روش با سه روش دیگر تعیین نمک مقایسه شد. ستون H-Plex H برای تعین غلظت قند ها ، اسیدهای ارگانیک و الکلها در حالت محلول طراحی شده است. بنابراین به کار گیری روش جدید تعیین قندها، الکل ها و اسیدهای ارگانیک را در نمونه های مشتق شده از محیط تخمیر بر پایه آب دریا علاوه بر نمونه هایی از غذاهای شور و محصولات لبنی را ممکن می کند.