کمپانی RStech از اواخر شهریور ماه سال 91 تولید ستون های SPE خود را آغاز کرد. این ستونها جهت استخراج نمونه ها از حلال کارایی دارند.

فازهای ارائه شده توسط کمپانی RStech در حال حاضر C18، C8، NH2، Silica و Florisil می باشد.

Inopack