توضیحات محصول Column Oven L-۳۴۰۰

امروزه دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یکی از روشهای برتر و مطمئن در تجزیه و تحلیل شیمیایی شمرده می شود. با توجه به قابلیت های عالی این دستگاه در جداسازی ترکیباتی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی متفاوت مانند نقطه ذوب بالا، پایداری حرارتی کم، فعالیت بیولوژیکی یا وزن مولکولی بالا، HPLC را می توان به طور گسترده ای در زمینه های دارویی، صنایع شیمیایی و بیوشیمایی، پلیمر و سایر صنایع استفاده کرد.
جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل سریع و دقیق برای انواع گوناگون از ترکیبات، دستگاه HPLC مدل L-3000 توسط کمپانی Rigol به بازار عرضه شده است. این دستگاه ترکیبی کامل از وضوح در پیک های کروماتوگرافی، سرعت تجزیه و تحلیل بالا، نرخ نمونه برداری 100هرتز، فشار عملیاتی 8000PSI، محدوده خطی 2.5 AU در آشکارساز و … این تضمین را به شما می دهد که با توجه به بودجه مصرفی، دستگاهی مطمئن را به مجموعه خود اضافه نموده اید.

ادامه مطلب