ستونهای OptimaPak قدیمی ترین محصول کمپانی RStech می باشد. این سری از ستون ها برای مصارف عمومی ساخته شده است و زنجیره های ساده کربنی دارند.

این سری از ستونهای کمپانی RStech حاصل ده سال تحقیق و توسعه می باشد. این ستونها در صنایع داروسازی، شیمیایی، محیط زیست، صنایع غذایی و … کاربرد دارند.