ستون­هاي SunFireبراي ستون­هاي اچ پي ال سي سيليكا پيوندي با C18 و C8 استاندارد دريافت كرده است. ستون­هاي SunFire با بهره­گیری از سالها تحقیق و توسعه، سطوح صنعت پيشرو در عملکرد کروماتوگرافی و ارائه بهترين­ها در زمينه پيوند و ذرات را به نمایش می­گذارد.

ويژگي­هاي ستون­هاي SunFire:

·         پايداري PH كم عالي

·         بهره كروماتوگرافي بالا

· شكل پيك­هاي عالي براي انواع آناليت­هاي شارژ شده