اخبار نمايشگاه شيمي تجزيه

اخبار نمايشگاه شيمي تجزيه

بيست و چهارمين سمينار شيمي تجزيه انجمن شيمي ايران روز چهارشنبه مورخه هشتم شهريور ماه 1396 در شهر تبريز و به ميزباني دانشگاه شهيد مدني آذربايجان با حضور اساتيد و فرهيختگان دانشگاهها و فعالان حوزه بهداشت و درمان افتتاح شد. شركت آروين تجارت پژوه آزما نيز به عنوان يكي از شركتهاي فعال در زمينه كروماتوگرافي و اسپكتروسكوپي و اقلام مصرفي در اين نمايشگاه حضور دارد و ميزبان علاقه مندان اين حوزه ميباشد.

اين نمايشگاه تا روز جمعه مورخه 96/6/10 داير ميباشد.