دستگاه UV-Vis

اسپکتروفتومتر یا طیف سنج، دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. این کار با انکسار پرتو نور به طیف طول موج ها و آشکارسازی شدت ها با دستگاه باردار و نمایش نتایج به صورت گراف انجام می شود. در حقیقت این روش با استفاده از میزان جذب نور، تعیین غلظت می کند. این روش قابلیت اندازه گیری نمونه های فوق العاده کوچک را داشته لذا از آن برای تجزیه و تحلیل عناصر مولکول های RNA، DNA استفاده می شود.

دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis از کمپانی Rigol دارای بالاترین تکنولوژی روز دنیا می باشد و قابل رقابت با تمامی برندهای مطرح دنیا می باشد.

این دستگاه در مدلهای مختلف بر اساس نیاز های مشتری طراحی شده است.

برگه اطلاعات دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis سري 3000