سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

سومین دوره از نمایشگاه ایران فارما در تاریخ 21 الی 23 شهریورماه 1396 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار خواهد شد. شركت آروين تجارت پژروه آزما نيز به عنوان يكي از شركتهاي فعال در زمينه كروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی، آب خالص ساز و تمام لوازم مصرفی وابسته در اين نمايشگاه پذيراي علاقه مندان خواهد بود.