فروشگاه

جهت استفاده از بخش فروشگاه سايت مطابق زير عمل نماييد:

1- بر روي لينك ” ورود به فروشگاه” در پايين همين صفحه كليك نماييد.

2- در بخش فروشگاه از بين فيلترهاي موجود در سمت راست صفحه استفاده نموده و محصولات مورد نظر خود را پيدا كنيد. به عنوان مثال براي ديدن ستون هاي HPLC با مشخصات 25cm، 4.6mm، 3

µm بدين صورت عمل ميكنيم، ابتدا نوع كالا را HPLC Column انتخاب ميكنيم و منتظر ميمانيم تا فيلتر اعمال شود، پس از آن طول را 250mm انتخاب كرده و مجدداً منتظر اعمال فيلتر ميمانيم و بدين ترتيب موارد بعدي را نيز اعمال ميكنيم.

 

 

3- جهت مقايسه بين دو يا چند محصول بر روي گزينه “مقايسه” كليك مينماييم تا محصول مورد نظر وارد ليست مقايسه شود.

 

 

 

4- جهت مشاهده مشخصات هر محصول بر روي گزينه “مشخصات بيشتر” كليك مينماييم تا وارد صفحه محصول شود.