بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران 8 الی 10 شهریور 1396 به ميزباني دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهر تبريز برگزار خواهد شد. شركت آروين تجارت پژروه آزما نيز به عنوان يكي از شركتهاي فعال در زمينه كروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی، آب خالص ساز و تمام لوازم مصرفی وابسته در بخش نمايشگاهي پذيراي علاقه مندان خواهد بود. وعده ديدار ما غرفه 12 بخش نمايشگاهي.

مکان برگزاري: تبریز –  بلوار شهریار – مجتمع رفاهی و ورزشی صدرا

محورهای همایش

  • الکتروشیمی تجزیه‌‏ای
  • طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای
  • کروماتوگرافی و روش‏‌های جداسازی
  • کمومتریکس
  • نانوشیمی
  • شیمی تجزیه و محیط زیست
  • شیمی تجزیه ترکیبات طبیعی
  • شیمی تجزیه و استاندارد ها ی صنعتی

نقشه بخش نمايشگاهي بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران