ستون هاي HPLC سري XSelect براي دانشمندان توسعه دهنده متد طراحي شده است كه نيازمند يك انتخاب متنوع از مواد جدا كننده براي جداسازي راحت انواع مختلف آناليت­ها مي­باشند.

ستون­هاي XSelect داراي ويژگي­هايي به شرح زير مي­باشند:

  • طراحي شده براي انتخاب پذيري و بهبود جداسازي پيك هاي نزديك به هم.
  • طراحي شده براي تصفيه و جداسازي و بارگذاري بيشترين حجم آناليت در يك ستون.
  • ايده آل براي توسعه دهندگان متد، به دليل كاهش زمان و هزينه صرف شده براي توسعه متدها.

ذرات موجود در این ستونها 3.5 ،5 و 10 میکرومتر هستند. این ستونها همچنين با طول ها و قطرهای داخلی متفاوت ساخته می شوند تا پاسخگوي نيازهاي مختلف مصرف كنندگان باشند.