دستگاه HPLC

امروزه دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یکی از روشهای برتر و مطمئن در تجزیه و تحلیل شیمیایی شمرده می شود. با توجه به قابلیت های عالی این دستگاه در جداسازی ترکیباتی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی متفاوت مانند نقطه ذوب بالا، پایداری حرارتی کم، فعالیت بیولوژیکی یا وزن مولکولی بالا، HPLC را می توان به طور گسترده ای در زمینه های دارویی، صنایع شیمیایی و بیوشیمایی، پلیمر و سایر صنایع استفاده کرد.
جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل سریع و دقیق برای انواع گوناگون از ترکیبات، دستگاه HPLC مدل L-3000 توسط کمپانی Rigol به بازار عرضه شده است. این دستگاه ترکیبی کامل از وضوح در پیک های کروماتوگرافی، سرعت تجزیه و تحلیل بالا، نرخ نمونه برداری 100هرتز، فشار عملیاتی 8000PSI، محدوده خطی 2.5 AU در آشکارساز و … این تضمین را به شما می دهد که با توجه به بودجه مصرفی، دستگاهی مطمئن را به مجموعه خود اضافه نموده اید.

برگه اطلاعات دستگاه HPLC كمپاني Rigol

 

L-3000 HPLC b

 

 

Solvent Organizer  

L-3100

Solvent Organizer

L-3120

Solvent Organizer

 1 Online Wash Standard Configuration
Online Degassing None 2-Channel (480µl/Channel)

 

Delivery Pump  

L-3210

Isocratic pump

L-3220

Binary pump

L-3245

Quaternary pump

 2 Online Degassing None None 4-channel (480μL/channel)
Flow Rate Range 0.001mL/min – 10.000mL/min (increment 0.001mL/min)
Flow Rate Accuracy ±0.5% (@1mL/min, water)
Flow Rate Precision

≤0.1% (@1mL/min, water)(JJG)

≤0.07% RSD (@1mL/min, water)(ASTM)

Max. Pressure

9,000 psi (@0-2mL/min)

6,000 psi (@2-5mL/min)

3,000 psi (@5-10mL/min)

Pressure Pulsation ≤1% (@1mL/min, water, backpressure >10Mpa)
Gradient Accuracy None ±0.5%
Gradient Reproducibility ≤0.2% SD ≤0.2% SD

 

Autosampler   L-3320 autosampler
 3 Sampling Mode Full loop, partial loop fill and μl pick-up
Volume of Sample Loop standard: 100 μL (optional for 10, 20, 100μL)
Max. Sampling Volume

Full loop = loop volume

Partial loop fill = 1/2 loop volume

μl pick-up = (loop volume- 3 × needle volume)/2

Sample Volume

2*48 1.5mL vials(standard)

(Optional: 96-hole panel, 384-hole panel, 10mL bottle)

Cross Contamination < 0.02%
Linearity 0.9999
Pressure Limit 6000 psi (15,000psi sampling valve is optional)

 

Column Oven L-3400 Column Oven
 4 Temperature Range Room Temp +5℃ – 70℃
Temperature Accuracy ± 1.0 ℃
Temperature Stability ± 0.1 ℃
Column Load 250mm column ×1, 50mm guard column ×1